Jsme kolegyně, kamarádky a ačkoliv jsme každá jiná, máme mnoho společného. Například se věnujeme intenzivnímu osobnímu a duchovnímu rozvoji, rozvíjíme své schopnosti a dovednosti, jako je empatie, naslouchání, laskavost, nesouzení. Věnujeme se zdravému životnímu stylu a to, co předáváme svým klientům, my samy také žijeme. Naše individualita a osobnost nám nejsou překážkou na cestě spolupráce. Podařilo se nám vytvořit bezpečný a láskyplný prostor v kruhu žen, které se respektují, podporují a nejsou si konkurencí. Každá z nás je talentovaná v jiné oblasti a díky tomu se vzájemně hezky doplňujeme.  

S láskou vaše Fen Kinezioložky 

© 2018-2024 FEN kineziologie, GDPR