FEN KINEZIOLOGIE není všemocná, často je ideální v kombinaci s jinými technikami, které jsou například zaměřené na práci s emocemi, s dechem a s tělem. Velmi dobře se kombinuje například s Terapií hrou, se Satori dýcháním a s Watsu.

FEN kineziologie je mentální technika, pracuje s naším vědomím a podvědomím, ne s tělem, ne s emocemi a ne s Duší. 

Umí následující: pracuje s nejrůznějšími postoji, mentálními bloky, přesvědčeními a nedostatky, které si klient už sám pojmenoval anebo na ně přišel ve výše uvedených technikách. Vypsat veškerá témata, na kterých se dá pracovat skrze FEN kineziologii by trvalo mnoho hodin, neboť každý klient přichází s něčím jiným, ale pojďme alespoň okrajově pro přiblížení:

 • TÉMATA vztahující se k porodům
 • TÉMATA vztahující se k dětství
 • TÉMATA vztahující se k rodině a vztahům
 • TÉMATA vztahující se k dospívání
 • TÉMATA vztahující se k rodovým liniím
 • TÉMATA vztahující se k vnitřní síle a potenciálu
 • TÉMATA vztahující se ke studiu, práci a kolektivu
 • TÉMATA vztahující se k sexu, intimitě a partnerství
 • TÉMATA vztahující se k různým strachům, úzkostem, obavám
 • TÉMATA vztahující se k melancholickým a depresivním stavům či poruchám chování
 • TÉMATA vztahující se ke komunikace a vadám řeči, čtení, počítání, kreslení (nejrůznější dysfunkce)
 • TÉMATA vztahující se do určité míry i k tělu, například různé dispozice, nemoci, psychosomatika, dále pak umí do určité míry pracovat s osobní energií, zejména se ztrátou energie či s oslabením vitality
 • TÉMATA vztahující se k nejrůznějším zlozvykům a návykům
 • TÉMATA vztahující se k početí, těhotenství a přípravě na porod
 • TÉMATA vztahující se k dětem, vztah sám k sobě, vztah k financím, vztah k Bohu, k životu, k šéfovi, k tchýni atd.
 • TÉMATA vztahující se ke Smrti

FEN kineziologie v kombinaci se Satori dýcháním, s Terapií hrou anebo s Watsu umí udělat mnohem více práce, neboť se techniky skvěle doplňují a navazují na sebe. Každý FEN kineziolog by měl svému klientovy vysvětlit, že jsou naše témata uložena v několika vrstvách. Uveďme si příklad s tématem SEBEHODNOTY u klienta XY. Toto téma u něj leží v 21 vrstvách, FEN kineziologie umí zpracovat 4 vrstvy (což není málo, klient pocítí úlevu), zbytek však zůstává a časem se může opět objevit jako problém. Tuto práci pak dokončí například Satori dýchání, Watsu, Terapie hrou nebo Atma Kriya joga. Toto je důležité vědět. Vhodnost terapií se dá vytestovat pouze tak, že má alespoň jeden z nich zkušenost s touto technikou, buď klient v minulosti nebo sám kineziolog. Tělo neumí testovat nic, co si dříve nevyzkoušelo!

© 2018 FEN kineziologie