Umí následující: pracuje s nejrůznějšími postoji, mentálními bloky, přesvědčeními a nedostatky, které si klient už sám pojmenoval anebo na ně přišel ve výše uvedených technikách. Vypsat veškerá témata, na kterých se dá pracovat skrze FEN kineziologii by trvalo mnoho hodin, neboť každý klient přichází s něčím jiným, ale pojďme alespoň okrajově pro přiblížení:

 • TÉMATA vztahující se k porodům
 • TÉMATA vztahující se k dětství
 • TÉMATA vztahující se k rodině a vztahům
 • TÉMATA vztahující se k dospívání
 • TÉMATA vztahující se k rodovým liniím
 • TÉMATA vztahující se k vnitřní síle a potenciálu
 • TÉMATA vztahující se ke studiu, práci a kolektivu
 • TÉMATA vztahující se k sexu, intimitě a partnerství
 • TÉMATA vztahující se k různým strachům, úzkostem, obavám
 • TÉMATA vztahující se k melancholickým a depresivním stavům či poruchám chování
 • TÉMATA vztahující se ke komunikace a vadám řeči, čtení, počítání, kreslení (nejrůznější dysfunkce)
 • TÉMATA vztahující se do určité míry i k tělu, například různé dispozice, nemoci, psychosomatika, dále pak umí do určité míry pracovat s osobní energií, zejména se ztrátou energie či s oslabením vitality
 • TÉMATA vztahující se k nejrůznějším zlozvykům a návykům
 • TÉMATA vztahující se k početí, těhotenství a přípravě na porod
 • TÉMATA vztahující se k dětem, vztah sám k sobě, vztah k financím, vztah k Bohu, k životu, k šéfovi, k tchýni atd.
 • TÉMATA vztahující se ke Smrti
© 2018-2024 FEN kineziologie, GDPR