FEN je zkratka pro fenomén, neboli práci s prvotní pra-příčinou problému konkrétního člověka nebo jeho rodu. Jedná se o rozšířenou a propracovanou verzi kineziologie One Brain.

 
FEN kineziologii naší společnosti předal sociolog a psycholog SOS linky pan Mgr.Pavel Bráblík, který již zdárně vyškolil několik svých studentů a přeje si, aby se jeho odkaz -pomoci- šířil dál, ke všem lidem, i po jeho odchodu do důchodu. 

Pan Bráblík v SOS lince pochopil, že je kolem nás spousta lidí, kteří mají problémy a neví, jak je řešit. Uvědomil si, že o problémech nestačí jen mluvit, ale měly by se především podniknout kroky k nápravě či k úplnému vyřešení.  
Před 20 ti lety pan Bráblík vystudoval americkou kineziologii One brain, ale záhy zjistil, že aby mohla tato technika skutečně fungovat a pomáhat, potřebovala by hned několik zásadních změn a úprav. Pustil se tedy do práce.

Celých 20let pilně se svými kolegy a přáteli původní americkou kineziologii vybrušovali a u každého problému klienta šli přímo k jeho vzniku a zde problém i s důsledkem tzv. odblokovali. Celých dvacet let byla tato inovovaná kineziologie dostupná pouze na doporučení, nikde žádné reklamy ani PR články. Klientů však bylo hodně. Na stovkách případech si během 20 ti let pan Bráblík potvrdil, že je technika bezpečná a hlavně funkční. Vyškolil proto několik svých pokračovatelů ~ FEN kineziologů. 

Tato technika práce s lidským vědomím a podvědomím je vhodná pro všechny lidi a různé věkové kategorie, včetně dětí, psychicky nemocné, závislé, i pro úplně běžné lidi, které sem tam něco trápí v oblasti vztahů, lásky, práce, financí, komunikace, bydlení, rodiny a zlozvyků. 

FEN kineziologie nepodléhá žádnému náboženství ani žádné ideologii, nespadá ani do ezoterických věd a tzv. "hokus pokusů".

FEN kineziologie má být finančně dostupná všem lidem. Zaměřuje se na člověka a jeho osobní problémy, které jej provázejí dlouhodobě anebo akutně.

FEN kineziologie nebolí.

Při práci využíváme zjednodušených standardizovaných postupů, a tyto postupy umí skvěle uchopit i velmi komplikovaná témata, které se v posledních měsících lidem intenzivně vyplavují a vyžadují si naši pozornost.

Je to jednoduchá, svižná, mnohdy také zábavná, ale hlavně funkční terapeutická technika. Najděte si svého FEN kineziologové.

© 2018 FEN kineziologie