Co je FEN kineziologie - FEN poradna?

FEN je zkratka pro fenomén. Ve Fen poradně pracujeme s prvotní událostí v životě člověka, díky které vznikl klientovi program nebo vzorec, na základě čehož klient žije v destrukčních nebo nefunkčních vazbách na lidi a situace v běžném životě. To je tedy Fenomén. A slovo kineziologie vnáší do celé naší práce s klientem jakýsi posun neboli pohyb vpřed. 

Kde pomáháme?

Vyhledávají nás lidé, kteří mají pocit, že se v životě někde ztratili a neví si s ním rady. Trápí se, nechápou co se po nich chce, prožívají krize a nepříjemné emoce. Trpí nedostatkem úspěchu na poli vztahů nebo práce. Jejich vztahy jsou v troskách, chybí pochopení a jasnosti ve směřování. Prožívají stále se opakující scénáře, díky kterým nevidí světlo na konci tunelu.
Cítí se být neustále životem a lidmi kolem zkoušeni. Ztrácí nebo již ztratili svou životní vizi a směřování, chybí jim síla jít životem dál s radostí a lehkostí. Navštěvují nás také lidé, kteří chtějí znát příčinu svých zdravotních obtíží, neboť se čím dál více lidí začíná ptát: "Proč právě já a proč právě toto? Co mi tím mé tělo nebo život chce říci?"

Proč je Fen poradna dobrá volba? 

V rámci sezení u svého Fenporadce, vám bude umožněno na své starosti a problémy pohlížet novým, osvobozeným způsobem. Objevíte, která životní událost vám způsobuje největší stres a činí vás nesvobodným a opustíte ji či proměníte do lepší, veselejší podoby. To je podstata naší práce a to je důvod, proč nás lidé vyhledávají.

Zařazení

Fen kineziologie a poradenství je metoda osobního a duchovního rozvoje, nemá nic společného s lékařskou, zdravotní, masážní ani fyzioterapeutickou kineziologií - nejedná se tedy o zdravotní ani nápravnou disciplínu a každý náš klient je o tom srozuměn. 
Našimi klienty jsou výhradně lidé, kteří chtějí řešit své osobní, partnerské, pracovní či duchovní krize.

Historie a zakladatel Fen kineziologie

FEN kineziologii naší společnosti předal sociolog a psycholog SOS linky pan Mgr.Pavel Bráblík, který již zdárně vyškolil několik svých studentů a přeje si, aby se jeho odkaz - pomoci - šířil dál, ke všem lidem. 

Pan Bráblík v SOS lince pochopil, že je kolem nás spousta lidí, kteří mají problémy a neví, jak je řešit. Uvědomil si, že o problémech nestačí jen mluvit, ale měly by se řešit, aby se nevracely a nezatěžovaly nás.

Vytvořil na základě svých zkušeností jednoduchou techniku, která je vhodná pro všechny lidi a různé věkové kategorie, včetně dětí. 

Tato metoda nespadá do žádného náboženství nebo filosofie. Zaměřuje se na člověka a jeho osobní problémy, které jej provázejí dlouhodobě nebo akutně a hledá cestu ven z problémů.

Při práci využíváme zjednodušených standardizovaných postupů, a díky tomu umíme skvěle uchopit i velmi komplikovaná témata, které se v posledních měsících lidem vyplavují a vyžadují si naši pozornost.

Je to jednoduchá, svižná, mnohdy také zábavná, ale hlavně funkční holistická terapeutická technika. Více o metodě a jejím učiteli panu Bráblíkovi najdete ve videu na Hlavní stránce.

Přejeme vám spokojený a naplněný život.

Vaši Fenkineziologové a poradci

© 2018-2024 FEN kineziologie, GDPR