Co je FEN kineziologie Esence

Fenkin Esence má tu schopnost jít až k jemnohmotným zápisům člověka. Odkrývá často také "staré fosilní" zápisy z úrovně duše nebo rodové zátěže a vlivy. Pomáhá a funguje dostat se zpět k sobě a na svou předurčenou cestu. Uzemňuje a povzbuzuje. Ukazuje směr a vnáší lehkost do naší mysli.
Tato metoda pomáhá uzemnit se, zažít si vlastní tělo, otevřít se zpět životu a převzít odpovědnost za své fungování ve světě.

Metoda přináší prožitek, uvědomění a pochopení sebe sama.
Je srozumitelná, přehledná a komplexní. Řadíme ji do moderních holistických metod, které tato doba potřebuje.

Kde pomáháme?

Vyhledávají nás lidé, kteří mají pocit, že se v životě někde ztratili a neví si s tím rady. Trápí se, nechápou co se po nich chce, prožívají krize a nepříjemné emoce. Trpí nedostatkem úspěchu na poli vztahů nebo práce. Jejich vztahy jsou v troskách, chybí pochopení a jasnosti ve směřování. Prožívají stále se opakující scénáře, díky kterým nevidí světlo na konci tunelu.
Cítí se být neustále životem a lidmi kolem zkoušeni. Ztrácí nebo již ztratili svou životní vizi a směřování, chybí jim síla jít životem dál s radostí a lehkostí. Navštěvují nás také lidé, kteří chtějí znát příčinu svých zdravotních obtíží, neboť se čím dál více lidí začíná ptát: "Proč právě já a proč právě toto? Co mi tím mé tělo nebo život chce říci?"

Proč je Fenkin Esence dobrá volba?

"Fenkin Esence umožňuje hlubší sebepoznání skrze sebereflexi. Nabízí možnost, jak na své starosti a problémy pohlížet novým, osvobozeným způsobem." Objevíte, která životní událost vám způsobuje největší stres a činí vás nesvobodným a opustíte ji či proměníte do lepší, veselejší podoby. To je podstata naší práce a to je důvod, proč nás lidé vyhledávají.

Zařazení

Fen kineziologie a poradenství je metoda osobního a duchovního rozvoje, nemá nic společného s lékařskou, zdravotní, masážní ani fyzioterapeutickou kineziologií - nejedná se tedy o zdravotní ani nápravnou disciplínu a každý náš klient je o tom srozuměn. 
Našimi klienty jsou výhradně lidé, kteří chtějí řešit své osobní, partnerské, pracovní či duchovní krize.

Historie a zakladatel Fen kineziologie

FEN kineziologii naší společnosti předal sociolog a psycholog SOS linky pan Mgr.Pavel Bráblík, který již zdárně vyškolil několik svých studentů a přeje si, aby se jeho odkaz - pomoci - šířil dál, ke všem lidem. 

Pan Bráblík v SOS lince pochopil, že je kolem nás spousta lidí, kteří mají problémy a neví, jak je řešit. Uvědomil si, že o problémech nestačí jen mluvit, ale měly by se řešit, aby se nevracely a nezatěžovaly nás.

Vytvořil na základě svých zkušeností jednoduchou techniku, která je vhodná pro všechny lidi a různé věkové kategorie, včetně dětí. 

Tato metoda nespadá do žádného náboženství nebo filosofie. Zaměřuje se na člověka a jeho osobní problémy, které jej provázejí dlouhodobě nebo akutně a hledá cestu ven z problémů.

Při práci využíváme zjednodušených standardizovaných postupů, a díky tomu umíme skvěle uchopit i velmi komplikovaná témata, které se v posledních měsících lidem vyplavují a vyžadují si naši pozornost.

Je to jednoduchá, svižná, mnohdy také zábavná, ale hlavně funkční holistická terapeutická technika. Více o metodě a jejím učiteli panu Bráblíkovi najdete ve videu na Hlavní stránce.

Přejeme vám spokojený a naplněný život.

Vaši Fenkineziologové a poradci

© 2018-2024 FEN kineziologie, GDPR