Právě končíme roční studium pro holistické terapeuty metody Fen kineziologie Esence- začátečníci a pokročilí. Páni, rychle to uteklo. 

Pojďme si malinko shrnout.

 

U začátečnic jsme se učily vnímat tělo klienta a umět správně rozpoznat jeho odezvu těla. Celý rok jsme se ve skupině žen věnovaly správnému postoji vůči klientovi. Nacházely jsme své vnitřní překážky, abychom ze sebe mohly dát svých 100% a přesto si držet zdravé hranice a profesionální úroveň. Objevovaly jsme své zdroje, své nejistoty i svůj potenciál. 

Každá z absolventek ovládá náš diagnostický nástroj, skrze který, za pomocí několika šablon, a správného dotazování, umíme uchopit z podvědomí našeho klienta vše, co je pro klienta přínosné či nápomocné k vyřešení jeho potíží, s kterými neumí sám hnout. Učily jsme se pracovat s různými pomůckami a diagramy, díky kterým naši práci děláme hravější a srozumitelnější i pro naše klienty. A naučily jsme se rozumět také významu slov a pocitů ze šablon. Vedle toho všeho jsme měly nespočet situací, které nám pomáhaly uvidět své výzvy a témata, na kterých jsme měly možnost pracovat a posouvat se jak osobnostně, tak vědomostně. Ukázaly jsme si, jak funguje mozek a co vše je zapotřebí učinit pro to, aby došlo k uvolnění bloku a nastal posun ve vědomí našeho klienta. Využíváme čtyř provázaných kroků, bez kterých by odblok nefungoval. 

Celý tento postup má svou inteligenci a porozumí jí i lajk. 

Celý rok studia byl o sebepoznání a respektování jinakosti každé jedné z nás.  Plnily jsme si domácí úkoly, natáčely jsme a psaly reporty, učily jsme se pracovat se zpětnou vazbou a s obsahem na sociálních sítích. Hledaly jsme a pojmenovávaly jsme si své vnitřní obranné mechanismy, které nám blokovaly osobnostní růst, úspěch a sebevědomí. Zabývaly jsme se sebeprezentací a svým vzhledem- image terapeutky. A jelikož je v naší práci s klienty kladen důraz na komplexnost, mapovaly jsme také náš vlastní fyzický a psychický stav těla, vitality a seznámily jsme se s psychosomatikou na praktických příkladech ze života. Svou práci s klienty jsme obohatily také o rodinné konstelace na papíře a vztahový diagram, díky kterému budeme moci proniknout ještě do hlubších témat našich klientů a najít jim souvislosti mezi osobou A a osobou B a vzniklou situací C. Vycházíme z toho, že je asi 50% lidí v populaci, kteří věci vstřebávají a chápou až tehdy, když je vidí v nějakém nákresu na papíře.

Navštívili nás také figuranti, na kterých jsme si ukázaly rozbor a práci s informacemi. Měly jsme také vzácné hosty, kteří nám rozšířili znalosti v oblasti numerologie, péče o vzhled a image, typologii, zažily jsme lekci rétoriky. 

O souvislostech mezi psychikou a tělem jsme se dozvěděly také od astroložky, dále od terapeutky kraniosakrální terapie, a také od terapeutky čínské medicíny. Měly jsme i zajímavou přednášku s lékařem, který se zabývá celostním pohledem na zdraví člověka...  

Nyní absolventky čeká čtyřměsíční pauza, kde si budou moci prohloubit své praktické dovednosti se svými klienty, díky čemuž nasbírají zkušenosti. A pro zájemce o pokročilý Výcvik budu otevírat studijní rok v září tohoto roku. Už teď se na to těším, protože těch témat a oblastí, na kterých je potřeba pracovat je opravdu mnoho. 

A jak se nám dařilo na Výcviku pro pokročilé terapeuty metody Fen kineziologie Esence?

Jedním slovem - intenzivně :-) A samozřejmě krásně. 

Celý tento rok byl o prohloubení zkušeností, dovedností a sebepoznání. Všechny tyto kvality jsou v naší profesi klíčové, a to z toho důvodu, aby se našim klientům, a všem potřebným, dostávalo co nejlepší péče a profesionálního přístupu. 

Zde krátké shrnutí témat a oblastí, kterým jsme ve skupině pokročilých terapeutek věnovaly pozornost a péči:

- Mapovali jsme naše talenty a zdroje, o které se ve svém životě, i během naší práce, opíráme. Naučily jsme se spoléhat na své zkušenosti a také na své Vyšší vedení. Mluvily jsme o tom být sama sebou, protože nikdo nemá zájem o kopie, každý chce originál, že. Vysvětlily jsme si fungování mozku a spolupráci jednotlivých jeho částí. Učily jsme se vést správně úvodní rozhovor, připravovat témata k odblokování a zároveň jsme se inspirovaly v tom, jak prohloubit své sociální a komunikační dovednosti, abychom v klientovi podporovaly klid, důvěru a pocit bezpečí. Učily jsme se pár vychytávek z oblasti řeči těla a typologie člověka, dále jsme si rozšířily povědomí o tom, jak mluvit a vést terapii nebo rozhovor s klientem "popíračem". Rozšířily jsme si pohled na lidskou mysl, vědomí a podvědomí a ujasnily jsme si, kam můžeme zasahovat a přinášet úspěch a kam zasáhnout už neumíme, protože to podléhá Vyšším zákonům. 

A těmto zákonům nemusíme rozumět, ale musíme je respektovat a ctít, protože je to pro nás ochrana před vpády do oblastí, kam smí jen duchovní Mistři.

Dozvěděly jsme se o osvícené pozornosti a naučily se ji používat při práci s klientem. Pracovaly jsme ve dvojicích i ve skupině, zkoumaly jsme své vlastní “šedé zóny”, a programy, abychom byly silnější, vědomější a svobodnější v projevení sebe sama jak v osobní, tak i v online sféře. Učily jsme se porozumět vnitřním aspektům člověka na vlastním příkladu, například skrze rozbor osobnosti, práci s živly, které nás utváří. Mapovaly jsme sebe a své role a postavení v naší původní rodině. Zjišťovaly jsme stav a vitalitu našeho těla, vysvětlily jsme si důležitost prevence, zajímavosti psychosomatiky a dívaly jsme se do příčin dětských onemocnění z pohledu komplexního přístupu. Setkaly jsme se s figuranty, kteří řešili převážně propojení své psychiky s fyzickým stavem a pomáhaly jsme jim pochopit, co se po nich chce k tomu, aby se uzdravili oni nebo jejich vztahy. Podařilo se nám zdokonalit se také v naší online práci, například s klientem formou online poradny...

S pokročilými terapeutkami se uvidíme 3x za rok, abychom si spolu udělaly Supervizi a zaměřily se na konkrétní případy z našich poraden a kromě toho také opět trochu popracovaly na sobě a svých tématech. 

V obou skupinách se nám podařilo vytvořit bezpečný a přátelský prostor plný porozumění, podpory a humoru. Bořily se hradby, projekce, iluze a domněnky, posilovala se soudržnost, respekt, laskavé přijetí, podpora a spolupráce.   

Vnímám, že se mi podařilo zasadit semínka poznání, že život je plný vzácných příležitostí k růstu a že lidé, ať už naši klienti, a nebo lidé v našem životě, jsou krásní a stojí za to se na ně usmívat a podporovat je na CESTĚ K VĚTŠÍ LEHKOSTI A POZNÁNÍ. Troufám si také říci, že se smazaly rozdíly a zničily zárodky případné závisti, nebo konkurence. Jedna druhé si vážíme a máme se rády. Najdete nás zde, na našem Rozcestníku.

Děkuji milým absolventkám za skvělý rok plný inspirace a lidské sounáležitosti. 

Ať se Vám daří naplňovat svůj potenciál a ve své profesi i nadále růst a rozvíjet své kvality. Přeji Vám spokojené klienty a dobrou fyzickou kondici.

S láskou Natália 

© 2018-2024 FEN kineziologie, GDPR