Natalia


...Čas od času ráda vedu s lidmi diskuze, které odkrývají skryté vlivy. Všimli jste si, například, že od roku 2012 vzrostl v ČR počet terapeutů alternativních metod ne dvojnásobně, ani ne trojnásobně, ale čtyřnásobně? Zajímavé, že?

Nedávno jsme se s kolegy, Fenkineziology, zamýšleli nad touto otázkou. Mluvili jsme o motivaci lidí, kteří se chtějí stát terapeutem nějaké metody. Setkáváme se s tím, že počet terapeutů vzrost tak rapidně ne proto, že roste poptávka, ale proto, že roste nespokojenost lidí... bohužel však ne klientů, ale samotných adeptů na pozici terapeuta. Každá druhá žena po mateřské, nebo žena, která se dostala z nějakého vážného onemocnění, anebo ze smutného rozchodu, si myslí, že má pomáhat ostatním, aby její život nabral otáček nebo smysl... Hledají kurzy, výcviky a čím kratší a levnější, tím lépe.

Shodli jsme se, že toto není ideální hnací motor a obvykle to dotyční zjistí po pár týdnech, či měsících. Nestačí pouze chtít. Chtění obvykle netrvá příliš dlouho a hned, jakmile opadne motivace, končí i snaha a zájem. Nutné je to cítit a skutečně tomu i ledasco obětovat. Například svůj čas, svou pohodlnost, komfortní zónu, priority, své názory, peníze, aj.... Mluvili jsme o tom, že ideální předpoklady pro práci terapeuta jsou takové, že povolaný terapeut na sobě intenzivně, celoživotně pracuje, neboť si je vědom odpovědnosti, které je při každém jednom sezení s klienty vystaven. To znamená, že má k učení se a k seberozvoji kladný vztah. Účastní se pravidelných supervizí, neboť to je v pomáhacích profesích nutnost. Hledá si další vzdělání v oboru, který ho zajímá, touží se vyjádřit a být sám sebou, přesto však s respektem ke svým učitelům a služebně starším. Právě toto, nám terapeutům, poskytuje uzemnění. Další osobní rozvoj a sebepoznání nám zase poskytuje vyrovnanost, díky čemuž jsme vždycky minimálně jeden krok před svým klientem. To nám umožnuje zůstat v neutralitě a nadhledu.

Peníze a vliv nejsou důvodem, proč se pro tuto náročnou profesi rozhodujeme. Ani nemohou být, neboť terapie a pomoc druhým v nesnázích se nedá žádnými penězi vyčíslit. Každá částka, byť je jakkoliv vysoká, je pouze symbolická ve srovnáním s tím, kolik dobrého se pro klienta a jeho rodinu, nebo okolí, odehraje.

Zvolili jsme si tuto práci, neboť je to volání duše. Díky sebepoznání vidíme své dary a talenty, kterými jsme byli obdarováni, abychom je moudře užívali ve své práci, ve prospěch celku. Jsme každý jiný, ale naše osobnost, ani ego nám nebrání ve spolupráci.
Dáváme, neboť jsme plní a máme z čeho dávat. Naše služba přichází z plnosti, ne z prázdnoty a toto si musí každý zájemce o profesi terapeuta uvědomit a velice upřímně zodpovědět.
Už v dubnu zahájíme roční Výcvik na pozici FENKineziolog metody esence, pro začátečníky i

pokročilé terapeuty. Více ROČNÍ VÝCVIK PRO NOVÉ ZÁJEMCE

Přejeme vám krásný jarní čas, s pozdravem Vaši kineziologové.

© 2018-2023 FEN kineziologie, GDPR