Jak už to tak bývá a všichni jsme si mnohokrát vyzkoušeli, není zubař jako zubař, není masér jako masér, není cukrář jako cukrář. To jisté platí také u FEN kineziologie. Technika i záměr mohou být perfektní, ale to, co tomu dá anebo odebere punc kvality a úrovně je pak samotný provádějící. Chtějme po svém kineziologovi více. Jak tedy rozlišit kvalitního kineziologa, který ví, co dělá a skutečně nám pomůže, od kineziologa, který balancuje na hraně? Jestliže si najdete kineziologa, který má svou práci jako poslání, pravděpodobně to bude člověk, který se i nadále posouvá, učí a vzdělává, pracuje na sobě a je naslouchající, pokorný a inspirující. 

Ideální FEN kineziolog by měl splňovat tyto základní předpoklady a požadavky:

 • Informuje svého klienta o svém ceníku a o tom, z čeho se finální částka skládá a jak ji spočítal 
 • I nadále na sobě pracuje, rozvíjí se a učí se, chybný postoj je "už mám hotovo, už nepotřebuji"
 • Vysvětlí svému klientovi na prvním sezení práci s tématy, která leží ve vrstvách a proto s klientem pracuje dlouhodobě
 • Je zdravý a optimistický  
 • Má úctu ke svému Učiteli a uvědomuje si svou roli žáka, i když už pomáhá druhým
 • Pravidelně se věnuje psychohygieně (dechové terapie, duchovní poutě, relaxace, odpočinek, příroda)
 • Je klidný, vyrovnaný, pokorný
 • Své názory a postoje si nechává pro sebe, neboť může zasadit do klienta pochybnosti a nejistotu
 • Pouští se pouze do té práce, kterou má sám u sebe zpracovanou a neotvírá šuplíky, které pak zůstávají otevřené a klient neví, jak s danou informací naložit
 •  Vyhýbá se diagnostikám aury, čaker, Duše, minulých životů a podobně
 • Ví, že FEN kineziologie není všemocná a informuje klienta, že je vhodná do kombinace s jinými technikami
 • Netrpí spasitelským syndromem, ví, že každý problém klienta je jeho učební proces, do které se může zasáhnout jen částečně
 • Uvědomuje si, že je pouze Nástrojem k umožnění práce na klientovi, není to on, kdo pomáhá
 • Žije zdravým životním stylem (nekouří, nepije alkohol, je vegetarián/vegan, vědomé dýchání, dobrá fyzická kondice)
 • Jde svému klientovi dobrým příkladem
 • Vždycky je minimálně jeden krok před klientem
 • Nepomlouvá práci svých kolegů, neboť ví, že každý udělá jen tolik práce s klientem, kolik on sám je schopen provést
 • Nesvěřuje se klientovi se svými osobními problémy, ale řeší je
 • Nestaví se do role terapeuta, ale může doporučit terapie a nasměřovat na někoho dalšího 
 • Nehraje si na Všemocného
 • Má rozšířené vědomí, je tolerantní ke všem názorovým směrům klienta
 • Má nad sebou Mistra 
 • Věnuje se duchovní praxi, tzv. sádháně, která se stará o jeho duchovní přesah a úroveň vědomí, vnitřní čistotu a karmu
 • Rád zodpoví dotazy klienta, případně odkáže na někoho jiného
 • Je přátelský, ochotný a naladěný 
 • Je profesionální 
 • Je otevřený inovaci této techniky a učí se i od svých kolegů
 • Komunikuje s klientem i po sezení, je-li potřeba nebo akutní případ
 • Kineziolog vždy pracuje pouze s informacemi, které jsou mu umožněné a povolené, nikdy si nic nepřidává a vždy jedná eticky

FEN kineziologie v kombinaci se Satori dýcháním, s Terapií hrou anebo s Watsu umí udělat mnohem více práce, neboť se techniky skvěle doplňují a navazují na sebe. Každý FEN kineziolog by měl svému klientovy vysvětlit, že jsou naše témata uložena v několika vrstvách. Uveďme si příklad s tématem SEBEHODNOTY u klienta XY. Toto téma u něj leží v 21 vrstvách, FEN kineziologie umí zpracovat 4 vrstvy (což není málo, klient pocítí úlevu), zbytek však zůstává a časem se může opět objevit jako problém. Tuto práci pak dokončí například Satori dýchání, Watsu, Terapie hrou nebo Atma Kriya joga. Toto je důležité vědět. Vhodnost terapií se dá vytestovat pouze tak, že má alespoň jeden z nich zkušenost s touto technikou, buď klient v minulosti anebo sám kineziolog. Tělo neumí testovat nic, co si dříve nevyzkoušelo! Pokud máte nějaké nejasnosti, napište nám přes formulář Poradna FEN.

© 2018 FEN kineziologie