Nejprve si s vámi kineziolog krátce popovídá, nabídne vám něco k pití a navodí příjemnou atmosféru. Po té se vás zeptá, co vás přivádí. V krátkosti popište svůj problém, případně sdělte již připravená témata na lístečku z FEN poradny

FEN kineziologie pak probíhá ve stoje s krátkými přestávkami, aby si klient odpočinul. Klient stojí, kineziolog sedí před ním a drží jeho ruce v oblasti kolem zápěstí, ale může i v jiném místě paží.

Skrze svalový test umí vytrénovaný kineziolog zachytit tzv. volný sval a tuhý sval. Dle toho pak umí s přesností určit všechny potřebné informace k tomu, aby provedl správnou diagnostiku tématu a následné odblokování. Svalový test je reakcí mozku, který pracuje v různých frekvencích a podává o svém nositeli (o člověku a jeho životě, fungování a smýšlení) spoustu informací, které kineziolog ke své práci a k uchopení problému klienta potřebuje. 

Takto se dá pracovat nejen s dospělými, ale také s dětmi jakéhokoliv věku. 

S dětmi do 11ti let se spíše pracuje skrze jednoho z rodičů, z pravidla to bývá máma a skrze ni se dá odblokovat spousta různých symptomů a poruch u jejího dítěte.

Běžné kineziologické testování/diagnostika a odblokování trvá 20 -90min, dle náročnosti a počtu témat klienta. Ceník se liší dle provedené práce a předem budete o ceně informováni svým kineziologem.

Po kineziologickém sezení se můžete normálně zapojit do svého běžného režimu, užitečné však je zařídit si pro sebe více klidu a prostoru pro odpočinek a vstřebání informací, vaše tělo to jistě ocení. Nedoporučuje se pak pít alkohol nebo se vystavovat nějakým silným psychickým a emocionálním zátěžím alespoň po dobu 1-3 dnů.

Další sezení by mělo následovat dle dohody s kineziologem, který se na vhodnost rozestupu mezi návštěvami zeptá skrze svalový test. Běžně to bývá rozestup 3 týdny, jindy delší, případně kratší. Kineziologie je velmi efektivní a s každou další návštěvou se práce prohlubuje a stav nebo situace klienta vybrušuje.

Ideální FEN kineziolog

FEN kineziologové

© 2018 FEN kineziologie